Op 1 januari 2011 ben ik, Myriam Haverkamp - van Warmerdam, gestart met mijn verloskundige praktijk. Daarvoor heb ik vanaf 1980 tot 1 maart 2005  als verloskundige in Brabant gewerkt en van 1 maart 2005 tot 1 januari 2011 in Leeuwarden. In de loop der jaren zijn de praktijken waar ik werkte, steeds groter geworden. Daar zitten uiteraard voor? en nadelen aan, maar voor mij gingen de nadelen steeds zwaarder wegen. Daarom heb ik ervoor gekozen om terug te gaan naar de basis: de echt persoonlijke begeleiding van jou als aanstaande moeder in de omgeving waarin je je het meeste thuis voelt.

Samen met Gerard heb ik twee dochters en ik woon in Deinum.

Natuurlijk ben ik lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, de Knov. En ik heb een Big-registratie. Dat is een ministeriële erkenning van mijn bevoegdheid als verloskundige op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Mijn Big-registratienummer is 59024788203. Onder dat nummer vind je mij terug op www.bigregister.nl.

Ik sta ook ingeschreven in het echoregister van de KNOV. Die inschrijving geeft aan dat ik voldoe aan de opleidingseisen voor een echoscopist en dat ik dus bevoegd ben om echo’s te maken.