Twee redenen waarom jouw gegevens bij mij veilig zijn

Zoals elke verloskundige heb ik een medisch beroepsgeheim. Bovendien houd ik me volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik geef jouw gegevens en die van je partner en je kindje dus nooit door aan derden zonder jouw toestemming. Ze blijven bij mij en ik zal er alles aan doen om ze veilig op te bergen.
Zes weken na je bevalling sluit ik de zorg af met een eindcontrole bij je thuis. Ik ben wettelijk verplicht om je gegevens daarna vijftien jaar te bewaren. De bewaartermijn voor de homeopathische begeleiding is twintig jaar. Zo kan altijd worden teruggegrepen op het verloop van je zwangerschap en bevalling, als daar onverhoopt later een medische noodzaak voor is. Je kunt altijd vragen welke gegevens er bij mij in je dossier zitten. Je mag ze te allen tijde inzien. Ook als je bepaalde gegevens gewist wilt hebben, kun je dat gerust vragen, en dan regel ik dat voor je voor zover mijn wettelijke bewaarplicht dat toestaat.

Jouw persoonsgegevens en medische gegevens sla ik digitaal op. Dit doe ik om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doe ik volgens mijn privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord doordat je jouw zorg door mijn praktijk laat uitvoeren.

Zo ga ik met jouw persoonsgegevens om:

  • Jouw gegevens verwerk ik op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
  • Je krijgt bericht van mij als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
  • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die ik via derden ontvang.

Contact

Homecare Verloskunde
Myriam Haverkamp-van Warmerdam

It Holt 14
9033 WH Deinum

058-254 26 31
myriam@homecare-verloskunde.nl

KvK: 5108593